Sự kiện chính phủ

65 năm Quốc khánh Việt Nam
Đại lễ 1000 năm Thăng Long
Đại hội Đảng lần thứ 11
Đại hội thi đua yêu nước
Hội nghị ADB
Hội nghị Interpol
Thượng đỉnh ASEAN
80 năm mặt trận Việt Nam
120 năm sinh nhật Bác
Quà tặng của Chính phủ
Lễ mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu
Triễn lãm xuân Việt Nam
Triển lãm văn hóa Tây Bắc tại Hà Nội
Ngày hội Tây Nguyên
Lễ hội dời đô về Thăng Long tại cố đô Hoa Lư
Triễn lãm bình chọn Quốc hoa tại Đà Nẵng
Triễn lãm bình chọn Quốc hoa tại Hà Nội
Triển lãm bình chọn Quốc hoa tại tp HCM
Tổng đạo diễn lễ hội hoa Hà Nội 2009
Tổng đạo diễn phố hoa Hà Nội 2010
<