HÙNG NGHỆ NHÂN
Đôi nét về Hùng

Nghệ nhân hoa Quốc tế - Nguyễn Mạnh Hùng

Lần đầu tiên Hà Nội vinh danh một nghệ nhân với môn nghệ thuật hoàn toàn mới và hiện đại là kết hoa tươi, phá vỡ tiền lệ cũ khi nghệ nhân chỉ dành cho ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống. Đó là niềm động viên lớn đối với Nguyễn Mạnh Hùng, một người gốc Hà Nội sinh năm 1970 nhưng có tới 26 năm gắn bó với hoa. Lần đầu tiên Hà Nội vinh danh một nghệ nhân với môn nghệ thuật hoàn toàn mới và hiện đại là kết hoa tươi, phá vỡ tiền lệ cũ khi nghệ nhân chỉ dành cho ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống. Đó là niềm động viên lớn đối với Nguyễn Mạnh Hùng, một người gốc Hà Nội sinh năm 1970 nhưng có tới 26 năm gắn bó với hoa.