Yêu em ko biết đúng sai

April 29, 2022

“Yêu em ko biết đúng sai, chỉ bằng cảm xúc bằng lý trí, bằng tất cả những gì anh có…”